Zpět
STAR WARS


 
Padmé Naberrie Amidala - poslední boj.


Tyto stránky si kladou za úkol očistit památku královny a pozdější senátorky Padmé Amidaly. Její významná úloha v boji s temnou stranou síly byla v třetí části ságy Hvězdných válek – „Pomsta Sithů“ úplně opomenuta.


Motto:

Síla vesmíru provází všechny, ale ne všichni jsou tak silní, aby ji nezneužili.


Úvod

Kromě oficiální verze prezentované filmem Star Wars Epizoda III. „Pomsta Sithů“ koluje vesmírem celá řada legend a dohadů, které tyto události staví do poněkud jiného světla. Tato stránka dává k posouzení alternativu událostí zohledňující aspekt, který byl ve filmu potlačen, ne-li přímo záměrně pozměněn. Výklad se opírá o rekonstrukci zachyceného šumu vzniklého při výbuchu feritové planetky Onymono, kterou kdysi Impérium využívalo jako záznamové zařízení své veškeré komunikace, jakýsi gigantický přírodní harddisk. Při rozkódování tohoto šumu byl abstrahován i zápis imperiálního kronikáře R8J12 verze X, který automaticky zaznamenal i události okolo zrodu lorda Darth Vadera. Níže uvedená verze ukazuje na podstatně větší a tragickou roli senátorky Padmé Amidaly v tomto překotném období i její časový posun. I přes neúplnost tohoto záznamu a nemožnost jeho ověření z imperiální knihovny, která byla zničena spolu s první Hvězdou smrti, lze konstatovat, že záznam může být pravdivý. Důkaz tohoto tvrzení je uveden na závěr tohoto pojednání. Na tomto místě je třeba ještě konstatovat i fakt, že dosud nebyl objeven císařův deník, který si lord Darth Sidious vedl a který neměl v době své smrti u sebe, a tudíž nemohl být zničen spolu s rozestavěnou druhou Hvězdou smrti.


Fragmenty záznamu události zrození lorda Darth Vadera a vítězství Impéria nad Republikou.

Kronikář potvrzuje předstíraný únos kancléře Palpatina hrabětem Dooku a jeho zinscenované uvěznění na své lodi, aby tak vyvolal reakci Rady Jedi. Ověřeno bylo i rozhodnutí této Rady vyslat Obi-Wana Kenobiho a Anakina Skywalkera, aby ho vysvobodili. Kronikář se zmiňuje i o jednání Rady Jedi o nečekaném porušení síly vesmíru ve spojitosti se zabitím hraběte Dooku Anakinem Skywalkerem. Rada tehdy chybně toto porušení síly vyhodnotila jako důsledek toho, že hrabě Dooku byl sám dříve rytíř Jedi. Pozdější výzkumy ukázaly, že za porušením síly byl způsob, jakým Anakin poraženého a odzbrojeného hraběte Dooku na pokyn kancléře Palpatina zabil. Zbabělost tohoto aktu byla dalším kamínkem na jeho cestě k temné straně síly.

Anakin se po návratu z této mise setkal utajeně se svojí ženou senátorkou Padmé Amidalou, která mu sdělila, že je těhotná a že s ním čeká dvojčata. Navrhla, že odletí na Naboo, aby nebyla na očích Radě Jedi, aby tak Anakinovi nezpůsobila komplikace.

Všemi oslavovaného Anakina po svém osvobození přijal kancléř Palpatin.

„Vedl sis dobře, hochu, zdá se, že tvůj výcvik je ukončen.“

„Mám se ještě hodně co učit, pane.“

Kancléř se usmál. „Jsi velmi skromný. Jen se obávám, že řád Jedi tě již nemá víc co naučit.“

„Jak to myslíte?“ podivil se Anakin.

„A jaký máš ty pocit? Co cítíš?“

„Myslím, že mohu hodně dokázat.“

Kancléř pokýval hlavou. „Jistě. Jsi předurčen dosáhnout míru v celé galaxii. Jen musíš mít ještě více schopností.“

„Ale jak je dosáhnout?“

„Nechat se vést tím, co cítíš.“

Anakin chvíli váhal. „Nevím, jestli to dokáži.“

„Ještě se k tomu vrátíme. Nyní bych měl pro tebe úkol. Rozhodl jsem se jmenovat tě svým zástupcem v Radě Jedi.“

Anakin byl zjevně překvapený. „Díky, pane!“

„Měj oči otevřené a naslouchej svým pocitům.“

Anakin se uklonil. Pocta kancléře ho potěšila.

Anakin se na zasedání Rady Jedi dostavil pln očekávání. Stál uprostřed sálu a očima těkal po kolemsedících mistrech. Jejich tváře byly nehybné, žádná laskavost v nich ale nebyla.

Nakonec se slova ujal mistr Yoda. „Kancléř svou žádost nám doručil. On tebe v Radě chce.“

„Vážím si toho, mistře.“

Yoda se zachmuřil. „Rada ovšem tu žádost se zamítnout rozhodla.“

„Proč?“ vyhrkl, ba skoro vykřikl Anakin. Čekal cokoliv, ale toto ne.

„Tvé učení není ještě ukončeno,“ přidal se mistr Windu. „Jsi dobrý bojovník, ale pro mistra Jedi to nestačí. K zasedání v Radě Jedi nestačí jen síla, ale i cit a pokora.“

Zmatený Anakin se snažil oponovat. „Kancléř mi důvěřuje a Rada ne?“

„Jak zdůvodnil ti kancléř jmenování tvoje?“ otázal se Yoda.

„Nijak,“ přiznal Anakin.

Yoda jen pokýval hlavou. „Jen ucho svoje z tebe udělat pro sebe chce. Co v Radě říká se, ho zajímá.“

Anakin pokrčil rameny. „Nepracuje snad Rada Jedi ve shodě s kancléřem?“

„Kancléř má řadu nových pravomocí,“ doplnil Depa Billaba. „Příliš toho ve federaci rozhoduje sám. Koncentrace moci zaslepuje. Člověk si pak myslí, že jen jeho názor je ten správný, a jiné názory potlačuje. Proto chce kancléř vědět, co se v Radě řeší, jaký názor mají její jednotliví členové.“

„Tomu nevěřím!“ oponoval Anakin.

Yoda se rozhlédl po ostatních. „Rada rozhodla tě nenechat v ní zasedat. Co víc, rada si nepřeje, aby ses setkával s kancléřem nadále.“

Anakin už jen s obtížemi zvládal svůj hněv. „Rada mi zakazuje jednat s kancléřem?“

Windu přisvědčil. „Partnerem kancléře je Rada Jedi. Žádný z nás samostatně s kancléřem nejedná, a to platí i pro tebe.“

Yoda se přidal. „Moc se ještě učit musíš, jinak temné straně síly podlehneš.“

Anakin radši svou odpověď spolkl. „Jistě mistře. Omlouvám se.“

Yoda povstal. „Rada ti svoje řekla. Běž a síla tě provázej!“

 * * *

Anakin odešel z Rady Jedi jako ve snách. Najednou měl v hlavě obrovský zmatek. Zamířil do paláce rovnou za jediným člověkem, o kterém si byl jist, že mu rozumí. Za Padmé.

„Rada mi nevěří. Kancléř mě delegoval do Rady a oni to zamítli.“

„Jistě ne bezdůvodně,“ řekla starostlivým hlasem Padmé. „Mistru Yodovi leží na srdci jen dobro všech galaxií.“

„A mně snad ne?“ vykřikl Anakin.

Padmé se usmála. „Jenže jsi prchlivý, a prchlivost není dobrý rádce.“

Anakin se zachmuřil. „Rada je už jak senát. Jen se mluví a mluví. Vzpomínáš, kdo ti nakonec pomohl, když obchodní federace obsadila Naboo? Byli to Gungani.“

„A také ty. A samozřejmě Obi-Wan a Qui Gon. Ty přece poslala Rada.“

„Cítím, Padmé, že bych mohl dosáhnout mnohem více. Už kvůli tobě, už pro naše děti.“

Padmé zvážněla. „Anakine, pozítří odlétám na Naboo.“

Anakin ji jen mlčky pozoroval.

„Už je to na mně pomalu vidět,“ usmála se a oběma rukama pohladila své bříško. „Je tu mnoho zvědavých očí.“

„Jak se cítíš? Jsi v pořádku?“

„Ano, jistě. Strašně se těším, Anakine. Vrátím se k jezeru a ty pak, až ti to situace dovolí, přijedeš za námi. Tady bych se necítila dobře.“

„Asi to bude lepší. Miluji tě Padmé.“

Padmé Anakina láskyplně objala. „Taky tě miluji, Anakine.“

 * * *

Mezitím ve vzbouřených galaxiích probíhaly tvrdé boje. Jediům se s pomocí armády klonů jen obtížně dařilo udržet republiku v celku.

Zatím v Anakinovi dál narůstá zmatek. Rozhodl se poradit s Obi-Wanem, ale ten odletěl za svým posláním vyhledat generála Grievouse a zlomit jeho odpor vůči federaci.

Uběhlo několik měsíců.

Nakonec se Anakin rozhodl porušit rozhodnutí Rady a navštívit ještě jednou kancléře.

„Výsosti!“

„Buď zdráv, Anakine. Máš problémy? Tíží tě něco?“

„Však víte. To odmítnutí Rady.“

„Jistě. Již několikrát jsem vyjádřil svůj podiv nad jejím rozhodnutím.“

Anakin jen pokrčil rameny. „Je to zbytečné. Nejenže mě neschválili do Rady, ale navíc mi zakázali stýkat se s vámi. Neměl bych tu správně vůbec být.“

„Jsi snad nesvobodný člověk?“

„Jsem Jedi. Musím ctít pravidla a rozhodnutí Rady.“

Kancléř pohlédl Anakinovi zpříma do očí. „A zahodit svůj talent, své schopnosti, své předurčení pro záchranu mezigalaktického míru!“

Anakin nevěděl, co říci. Jeho duši ovládl nepopsatelný zmatek.

„Tvůj mistr tě víc již nenaučí. Už po staletí Jediové nepostoupili ani o krok. Jejich síla se vyčerpala, je jednostranná. Pokud chceš jít dál, musíš riskovat. Pak se naučíš víc a více pak také dokážeš.“

„Více? Cítím, že dokáži mnohem více, jen nevím jak. Neznám cestu.“

Kancléř zvážněl. „Já ano. Asi proto ti zakázali stýkat se se mnou. Bojí se tvé síly. Bojí se o svá místa. Bojí se, že bys mohl překazit jejich plány.“

„Jaké plány?“

„Rada se chce chopit moci. Už nechce jen sloužit senátu, ale chce ho řídit.“

Anakin rezolutně zavrtěl hlavou. „Tomu nevěřím!“

„Tak proč by tě jinak nevzali do Rady, když si to přeji. Projednávají tam snad něco tajného? Něco, co bych neměl znát?“

„Nevím, nemohu to zjistit ani vám pomoci.“

„Já ti nabízím, aby ses přidal na moji stranu, a nebudeš litovat.“

„Nebudu litovat?“

Kancléř se otočil. „Vidíš tam na té polici ty kameny? To jsou holanity.“

„Ano. Jsou z planety Feronas. Je to nejpevnější železitá ruda. Na stavbu bitevních křižníků.“

Kancléř vztáhl ruku s otevřenou dlaní ke kameni vzdálenému přes deset metrů. Pak pomalu ruku sevřel. Kámen se začal chvět, pak popraskal a po chvilce se rozpadl na prach.

Anakin okamžitě tasil svůj světelný meč a rozsvítil ho. „Něco takového dokáže jen lord ze Sithů.“

V kancléřově obličeji se nepohnul ani sval. „Jestli chceš být skutečně nejlepší, tak se musíš naučit užívat i temnou stranu síly.“

„Ale já jsem Jedi!“

„Ale co to znamená. Rozhodni se sám. Můžeš se za řadu let propracovat do Rady Jedi a tam zestárnout, a nebo můžeš hned teď změnit celý vesmír.“

Anakin nebyl schopen jediného slova.

Kancléř se beze strachu otočil k Anakinovi zády, přestože ten stále v ruce držel svůj rozsvícený meč. Pak pomalým krokem odešel.

 * * *

Anakin nečekaně obdržel pozvánku na Radu Jedi. Pozvání nevěstilo nic dobrého. Cítil, že tentokrát si tam nejde pro pochvalu, pro radu či povzbuzení. A atmosféra na Radě byla opravdu taková. Dlouhou dobu vládlo naprosté ticho. Nakonec jako první opět promluvil Yoda.

„Velký smutek moji duši ovládl, Anakine.“

„Proč, mistře?“

„Když tě Obi-Wan přivedl, tak já proti byl. Obi-Wan se tě zastal a já ustoupil. To chyba byla.“

Anakin jen udiveně špitl: „Nerozumím tvým slovům, mistře.“

„Rozumně jsi se nechoval, dobrých rad jsi se nedržel, přání Rady nerespektoval.“

„Co jsem provedl? Z čeho mě viníte?“

Slovo si vzal Plo Koon. „Radě je známo, že ses tajně oženil s Padmé. Včera porodila syna a dceru.“

„Jak je jim? Jsou všichni v pořádku?“ neudržel se Anakin.

Plo Koon jen pokýval hlavou. „V tom je ten problém. Tvá mysl je teď upřená první myšlenkou k nim a ne k poselství rytířů Jedi.“

Yoda mu skočil do řeči. „Jsou v pořádku. Všichni. Padmé, syn Luke i dcerka Leia. Co ale Plo Koon řekl, to pravda je.“

Anakin se zhluboka nadechl. „Řád Jedi to zakazuje, ale nevím, zda je to správné.“

„Co správné je, to Rada posoudí. Teď náchylný k temné straně síly jsi. Starost a strach o blízké ti ruce svazuje.“

Plo Koon ale zjevně ještě neskončil. „Za druhé jsi porušil rozhodnutí Rady a setkal ses znovu s kancléřem.“

Anakinovi se nahrnula krev do spánků. „Jsem už dospělý, nepotřebuji, aby mě Rada pořád vodila za ručičku.“

Yoda jen sykl. „To špatná slova jsou.“

Anakin radši zmírnil a na znak toho sklonil hlavu. „Promiňte, mistře, ale abych poznal pravdu, musím znát názor obou stran.“

Yoda jen těžce povzdechl. „Mladý jsi a nezkušený. Snadno se ti lehčí cesta může zdát jako správnější. Proto Rada takto rozhodla. Tvé členství v řádu Jedi se dočasně pozastavuje. Odebereš se na Naboo za Padmé a konečného verdiktu Rady tam vyčkáš!“

„Jak si přeješ, mistře.“

Mistr Windu vstal a přešel k Anakinovi. „Odevzdej mi svůj světelný meč!“

„Mám odevzdat svůj meč?“

Yoda přikývl. „Tak, tak. To odznak rytíře Jedi je. Jen na tobě záleží, zda ho znovu získáš. Rozmýšlet na Naboo o tom zkus.“

 * * *

Anakin seděl ve své raketě, nohy měl ležérně položené na palubní desce, jen čelo plné vrásek prozrazovalo, že jeho mysl je plná chmur. Neměl co na práci, jen čekal na povolení ke startu. Rozhodne se proto zavolat Padmé.

„Jak se máš, lásko? Jak se mají naše děti?“

„Anakine, jsem tak ráda, že tě slyším. Všichni se máme dobře, jen nám scházíš. Přiletíš brzo?“

„Brzo, lásko. Vlastně již sedím v raketě. Čekám pouze na naváděcí paprsek.“

„To je úžasné. Ale mám z tvého hlasu dojem, že to neříkáš moc radostně. Máš nějaké starosti?“

Anakin si povzdychl. „Rada Jedi mě odvolala. Zprostili mě všech úkolů a odebrali mi světelný meč.“

„To kvůli mně?“

„Padmé, ty jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo. Za nic bych tě nevyměnil. Jen mě mrzí, že nemohu pokračovat ve svém poslání. Cítím v sobě obrovskou sílu měnit věci.“

„Možná bude lepší, když se na čas stáhneš do ústraní že, Anakine. Ta síla by lehce mohla zamířit nesprávným směrem. Mistr Yoda je moudrý. Určitě ví, kdy tě povolat zpět. Uvidíš!“

Anakin radši změnit téma. „Ještě jsi mi neřekla, co naše děti.“

„To jsou zlatíčka,“ pookřála Padmé, „Luke i Leia jsou hrozně hodní, skoro nepláčí. Myslím, že mají sílu po svém otci. Přileť brzy. Hrozně nám scházíš.“

„Přiletím, slibuji. Opatruj se.“

„Budu se těšit, Any.“

Anakin vypnul vysílačku a rutinně se chystal k odletu. Během kontroly nastavení letu nečekaně do rakety vstoupil kancléř.

„Odlétáš, Anakine?“

„Ano, Vaše Výsosti. Letím za Padmé a dětmi. Ještě jsem je neviděl.“

Kancléř pokýval hlavou. „Mrzí mě, že končíš. Jako farmáře si tě neumím představit. Ty, povolaný k velkým činům, jsi nakonec poslán do vyhnanství zeleným trpaslíkem, který sám sebe nazývá mistrem.“

„Nemluvte takto o mistru Yodovi.“

Kancléř se zadíval Anakinovi přímo do očí. „Ale cítíš to tak?“

Anakin odvrátil zrak a jen tiše šeptl: „Cítím.“

„Pojď se mnou ven. Jen na okamžik.“

Oba spolu vyšli na vzletovou rampu.

Kancléř ukázal před sebe. „Vidíš ho. Tam na konci rampy.“

„Ten kámen?“

„Je to holanit. Položil jsem ho tam pro tebe. Chci tě přesvědčit o tom, že nepatříš na Naboo. Natáhni ruku, Anakine. Soustřeď své myšlenky na ten kámen. Pro Sílu sáhni do svého nitra. Síla přichází z vesmíru, ale ty použij svou. Cítím, že se chvěješ. To je dobré. Dokážeš to. Všechno dokážeš. Navzdory sobě, Radě Jedi i celému vesmíru. Použij svou síly a rozdrť ten kámen.“

Anakin natáhl ruku, přivřel oči.

„Rozdrť ten kámen! Síla je s tebou.“

Anakin zatnul zuby a vtom kámen pukl.

Kancléř si těžce oddychl. „Správně, můj žáku.“

„Žáku?“ vykřikl udiveně Anakin.

„Nebraň se tomu, hochu. Rada tě odstavila, vzala ti světelný meč i hrdost. Já ti ji vrátím a navíc ti dám úkol, jakým by tě Rada nepověřila ani za deset let.“

„Jaký úkol?“

„Zjistili jsme, kde se schovávají separatisti v čele s místokrálem Nute Gunrayem. Můžeš tu válku zastavit. Naráz. Jsou na planetě Mustafar.“

„Ale jak?“

Kancléř vytáhl světelný meč a rozsvítil ho. Měl jasně červenou barvu. Až oči přecházely. „Tímhle. Když to dokážeš, budu tě nejen učit, ale staneš se i lordem Darth Vaderem. To jméno patřilo kdysi muži, který měl moc, o které se nikomu ze smrtelníků ani nesnilo. Můžeš být jeho pokračovatelem. Už to jméno ti dá sílu.“

Anakin si se zájmem prohlížel meč. Doslova jim byl fascinován, ohromen, přitahován. Pohlcoval jeho duši.

„Neváhej, můj žáku, a leť. Buď nelítostný a zvítězíme. Budu čekat na tvou zprávu.“

Anakin jako ve snách vzal meč a skoro nevnímal, že kancléř odešel.

Přesto pořád váhal. Nakonec sám sebe přesvědčil. Když zabiji místokrále, tak získám respekt. Vezmou mě zpět. Přeprogramoval start a odlétl na planetu Mustafar. Konečně dostal šanci. Teď může Radě dokázat, že je mistr, že byla chyba ho odmítnout.

 * * *

Kancléř odešel do své pracovny a informoval separatisty o příletu lorda Vadera. Pak dlouze ze svého křesla pozoroval vesmír. Léta čekání na příležitost se právě zúročují. Konečně má žáka, jakého léta hledal. Mladého a nadanějšího než je on sám. Teď už nelze čekat. Je třeba udeřit a zničit Jedie. Vydává proto rozkaz klonům, rozkaz číslo 66.

 * * *

Klony geneticky vložený rozkaz okamžitě a bez námitek začaly plnit. Své schopnosti a zbraně obrátily proti rytířům Jedi, a to bez milosti. Nastal soumrak Jediů. Jen mistr Yoda a Obi-Wan se ubránili. Jejich síla je ochránila.

 * * *

Anakin dorazil na planetu Mustafar. Bez odkladu, rychle a nemilosrdně zúčtoval se separatisty. Zabil všechny bez známky lítosti, včetně nenáviděného místokrále. Nebyl to však skutečný boj. Byl to sprostý a podlý masakr. Zrada, jakou vesmír ještě neviděl. Triumf temné strany síly.

 * * *

Ani kancléř už neztrácel čas. V čele klonů vstupuje do chrámu Jedi. Jediný, kdo mu ještě stojí v cestě k ovládnutí všeho, je mistr Windu, který se vyhnul klonům, protože dosud neopustil palác. Jejich boj nebyl lehký, neboť oba své světelné meče ovládali více jak mistrovsky. Jak čas běžel, sil oběma ubývalo. Nakonec Windu kancléři meč vyrazil. Ten však soupeře nečekaně ochromil výbojem své síly. Windu byl ale silnější, než kancléř čekal. Množství síly, kterou musel kancléř vydat na svoji obranu, bylo tak velké, že se mu zjizvila tvář, jako by zestárl naráz o sto let. Windu zdrcen tak silným výbojem už nemohl víc vzdorovat a kancléř ho zabíjí. Mezitím klony nelidsky vraždí vše živé. Ani děti je nezastaví.

 * * *

Anakin volá z Mustafaru kancléře.

„Úkol je splněn. Jen nevím, co si o tom mám myslet, pane.“

„Co tě trápí, můj žáku?“

„Jsem na rozpacích. Zabil jsem místokrále, ale nemám pocit vítězství, spíš zrady. Vítali mne jako přítele. Oslovovali mě jménem, které jste mi dal. Lord Vader. Skoro se nebránili. Umírali v němém úžasu.“

„Tak velká je tvoje síla.“

„Velká a temná. Sám ze sebe mám strach.“

„Rozumím ti, můj žáku, ale nyní je třeba, aby ses rychle vrátil zpět. Cos odjel, nastala vzpoura Jediů proti Republice. Potřebuji tvoji podporu.“

Anakin vykřikl. „Vzpoura?“

„Ano. Proto tě chtěli poslat pryč. Mistr Windu se mě pokusil zabít. Jsem zraněn. Okamžitě se vrať, jinak mír neudržíme. Ještě je třeba svést poslední boj. Musíš se utkat s Obi-Wanem, aby ses vymanil z jeho vlivu. Jinak je Republika v ohrožení.“

„S Obi-Wanem?“

„Ano, můj žáku, dneškem jsi nastoupil cestu k temné straně síly. Ta tě učiní neporazitelným a nejmocnějším. Nic tě nezastaví a na nic už nebudeš muset čekat. Tvá rozhodnutí budou zákon. Síla s tebou.“

 * * *

Yoda se setkal s Obi-Wanem na Coruscantu, ale nemohli do paláce Jedi, protože byl obsazen vojáky. Zamířili tedy tajnou chodbou za kancléřem, protože Yoda právě tam nejsilněji cítil temnou stranu síly.

Yoda s Obi-Wanem nepozorovaně vešli do sálu kancléře tajným vchodem. Obešli tak stráže.

Kancléř byl k nim otočen zády. „Čekal jsem, že přijdete.“

Yoda nebyl překvapen. „Po léta po všech galaxiích temného lorda Darth Sidiouse hledáme a přitom on přímo vedle nás pořád byl.“

Kancléř se otočil. „Pod svícnem bývá největší tma, mistře.“

Yoda pokýval hlavou. „To se vám, lorde, musí přiznat, že dokonale skrýt temnou stranu síly se vám podařilo. Teď silný tak cítíte se, že už nás klamat nemusíte.“

„Nadešel náš čas. Návrat Sithů je neodvratný, mistře Yodo.“

„Vy jistý jste si.“

Kancléř se ani nepohnul. „Po léta jsem byl sám, ale teď mám nového žáka a tím i větší sílu, protože síla učitele je jen v jeho žákovi, který ho může přerůst a tím rozšířit jeho dílo. Léta jsem ho hledal. Nyní ho mám a nic nás nezastaví. Dny vašich piklů proti Republice skončily. Role rytířů Jedi už nemá budoucnost.“

„Ještě uvidíme,“ přidal se Obi-Wan. „Nemám strach ani z vás, ani z vašeho žáka.“

Kancléř se jen usmál. „Je mnoho podob strachu, mistře Obi-Wane. Leknout se lze i svého obrazu v zrcadle. Dovolte tedy, abych vám představil svého nového žáka, lorda Darth Vadera.“

Anakin dosud seděl ve velkém otočném křesle zády k nim a jen naslouchal. Nyní se otočil a vstal.

„Ty, Anakine!“ vykřikl překvapeně Obi-Wan.

„Ano, já. Už bylo dost toho, jak mi všichni bránili v mém poslání. Dnes zlomím poslední pouto a moje cesta bude volná.“ Jeho slova zněla mrazivě. „Teď, mistře, poznáš svůj strach.“

Yoda jen zhluboka vydechl. „Temná strana síly tě polapila. Předpověď, že ty vyvolený jsi, se komplikuje. Ale boj náš teprve začíná.“

Všichni tasili své světelné meče. Dva rudé meče proti dvěma zeleným. Boj byl započat.

 * * *

Boj Yody s kancléřem byl prudký, dynamický a urputný, a jednostranně i zákeřný. Jeho vyvrcholení se odehrávalo symbolicky v jednací síni senátu. Tam, kde měla znít polemika a argumenty, se teď míhaly meče. Yoda nakonec ustoupil, když do senátu vstoupili vojáci. Čas rozhodnutí byl odložen.

 * * *

Boj Anakina a Obi-Wana probíhal naopak na střeše senátu nad městem. Byl rozvážnější, taktický, ale o nic méně tvrdý. Ale ani tento souboj nic nerozhodl. Anakin sice vyrazil Obi-Wanovi meč a poranil ho na ruce, ale nedokázal ho zabít. Bezradně nad ním stál s mečem nad hlavou a těžce dýchal. Pak beze slova svůj meč zhasnul a odešel.

 * * *

Obi-Wan se poté sešel s Yodou u hangáru a spolu odletěli na Naboo.

 * * *

Anakin se vrátil za kancléřem. „Mistře, selhal jsem. Mohl jsem Obi-Wana zabít, ale nenašel jsem sílu. Byl to můj učitel, znám ho od mládí.“

Kancléř jen sklopil zrak. „To je chyba. Ne však tvoje, ale má. Je třeba ještě prohloubit tvůj výcvik, protože nejhorší boj teprve přijde. Já i Yoda víme, že klíčem k budoucnosti jsi ty. Já chci klid a pořádek. Chci za tvé pomoci vytvořit mocné galaktické Impérium. Yoda chce rozhádanou demokracii, kde vládne chaos, korupce a násilí. Jen tam vyniknou jeho průměrné schopnosti, jeho slabošská politika vyjednávání jednotlivých rytířů, řízených jeho Radou. Pomoz mi vytvořit Impérium a budeme v něm vládnout. Teď hned. Nač čekat.“

„Ano, mistře,“ přikývl Anakin.

 * * *

Yoda a Obi-Wan přilétli na Naboo a setkali se s Padmé. Informují ji o přeměně Anakina i o tom, jak zemřeli ostatní Jediové.

Padmé stále nevěří. „Slíbil, že letí za mnou, že letí za dětmi.“

„Temná strana síly ho zlákala. Je přesvědčen, že svět lze silou léčit. Spolu s kancléřem lordem Darth Sidiousem chce Impérium vytvořit a všem v něm vládnout. Svět smutný bude. Strach zavládne. Lidé se promluvit budou bát.“

„Copak se to nedá ještě změnit?“

Obi-Wan si jen ustaraně otřel čelo. „Snad ještě nějaká naděje je. Anakin mě mohl zabít. Stál nade mnou s napřaženým mečem, ale pak odešel. Z toho soudím, že v něm ještě probíhá vnitřní boj.“

Yoda přisvědčil. „Temná strana síly ještě vyhráno nemá. I můj s kancléřem nerozhodně boj skončil. Ani temná, ani světlá strana síly zatím navrch nemá.“

„Co se dá ještě dělat?“ otázala se Padmé.

Yoda se zachmuřil. „Jen vy, senátorko, můžete Anakina od temné strany síly odloučit. Ta cesta ovšem nebezpečná je. I smrt na jejím konci může vás čekat.“

„Nedokázala jsem tomu zabránit v Senátu. Zklamala jsem. Nevím, jestli mám vůbec nějakou naději.“

„Nadějí je láska vaše. Ta jediná dokáže zlo porazit.“

Padmé váhá.

Obi-Wan pochopil. „To nemůžeme žádat, mistře. S Anakinem se opět utkám já. Byl to můj žák.“

„To hezké od tebe je, ale šanci už žádnou nemáš. Kancléř právě svého nového žáka dalším jedem nalévá. On silnější a silnější je.“

„Půjdu!“ rozhodla se Padmé. „Snad Anakina přesvědčím a vy pak spolu porazíte kancléře.“

Yoda s nadějí v hlase řekl: „Tak jednoduché to, senátorko, nebude. Je třeba se připravit dobře. Neuspěchat to. Rozvahy nyní třeba bude hodně.“

Padmé jen souhlasně kývla hlavou. „Co tedy navrhujete, mistře Yodo?“

„Rozdělíme se nyní. Mistr Obi-Wan tvého syna Luka na Tatooin odveze a bude chránit jeho. Vy, senátorko, s dcerou Leiou spolu se mnou na Dagobah odletíme. Tím naše síla se tak rozloží, že ji kancléř nezachytí. Tak my čas získáme.“

„Mám opustit syna?“

„Vím, těžké to bude, ale pro jeho budoucnost to jediná možnost je. Kancléř ví, že vyhráno nyní ještě nemá. Má hodně vojáků, ale síla s ním ještě není. Anakin je naděje jeho. Naší nadějí vy, senátorko, jste pro dnešek. Ale vaše děti jsou naděje naše pro budoucnost.“

„Nebojte se, senátorko! Dobře se o Luka postarám, a bude-li síla při nás, brzy ho opět uvidíte.“

„Děkuji, Obi-Wane.“

„Odvahy dost máme, ale času ne, senátorko. Běžte se synem rozloučit se. Letět my budeme muset.“

„Jistě, mistře,“ poklonila se Padmé a odešla.

„Zvládne to, mistře Yodo?“ zapochyboval Obi-Wan.

„My nezvládli to. Temná sila nás porazila. Ona je nadějí naší.“

„Bude dost silná?“

Yoda se těžce nadechl. „Ve válce vítězů není. Jsou jen poražení, ale i porážka nejkrutější základem pro vítězství budoucí se může stát. Důležité je naději neztratit a zlu se nepodvolit a bojovat.“

 * * *

Během následujících pěti let kronikář zaznamenal tisíce událostí, které doprovázely rozpínání Impéria ve vesmíru. Byla to slavná vítězství i ubohé zrady. Kancléř šel tvrdě za svým cílem. Republika byla už jen formální. Jednotlivá ohniska odporu proti jeho diktatuře v loutkovém senátu se nebyla schopna sjednotit. Kancléři se je pomocí ohromné armády klonů dařilo postupně oslabovat. Nicméně jeho situace se mohla rychle obrátit, protože ještě plně neovládal sílu vesmíru. Měl jen převahu lodí a vojáků. Proto válku nechával zatím na svých generálech v čele s Velkomoffem Tarkinem a všechen čas věnoval svému žákovi Anakinovi, nyní Darth Vaderovi. Dobře věděl, že mistr Yoda také nezahálí. Netušil sice, co připravuje, ale vzhledem k tomu, že se s ním jeho vojáci při bojích s odpůrci nesetkali, bylo zřejmé, že rozhodující boj o sílu vesmíru nepovedou velké armády. Ten bude na vyvolených. Jen nebylo jasné kdy a kde. Kancléř se rozhodl vyřešit první z otázek. Kdy. Teď hned.

 * * *

„Pozval jste mě, můj pane?“ vstoupil Anakin ke kancléři.

„Ano, můj žáku. Nastal čas rozhodnutí.“

„Poslouchám.“

„Máš nějaké zprávy o Padmé, o dětech?“

„Nemám, mistře. Už pět let jsem Padmé neviděl, a děti...“

„Dokonči, můj žáku.“

„Děti jsem neviděl ještě vůbec.“

„Tak, tak. Yoda s Obi-Wanem je ukryli. Oni, takoví zastánci demokracie a svobody, ti brání vidět vlastní děti.“

„Děti jsou určitě s Padmé. Nikdy by je neopustila.“

„Yoda tě nikdy neměl rád a jeho síla je pořád tak velká, že se dokáže skrýt před naší silou. To je třeba jednou provždy rozhodnout. Zlomit sílu Yody. Pak zase uvidíš svou ženu a svoje děti.“

„Jsem připraven, mistře!“

„Rozhodl jsem se udělat krok, který Yodu přiměje vylézt z jeho úkrytu. Prohlásím se císařem a celý vesmír za své Impérium. Tebe jmenuji generálem imperiální armády a senátu ponechám jen poradní hlas.“

„To se nebude řadě galaxií líbit, můj pane.“

„Nebude a jistě se budou bouřit. Jenže jsou roztříštěné a toho bude chtít využít Yoda. Bude se chtít postavit do jejich čela a zaútočit na nás. Pokud se ti ho podaří porazit, tak vzbouřené galaxie zasednou s námi za jednací stůl a dojednáme mír.“

„A když nebudou chtít jednat?“

„V tom případě rozhodnutí, jak s nimi naložit, nechám na svém generálovi.“

„Rozumím, pane.“

 * * *

„Slyšela, senátorko, jste tu novinu?“

„Ano, mistře Yodo. Kancléř zrušil Republiku, federace zanikla.“

„On jmenoval se císařem a Anakina Skywalkera generálem armády stanovil a udělil mu zvláštní pravomoci.“

„Jak to jen mohlo dojít tak daleko?“

„Císař se k závěrečnému boji cítí připraven být.“

„I já jsem, mistře!“

Yoda dlouze hleděl nad sebe na noční oblohu plnou hvězd.

„Na co myslíte, mistře?"

„Na to já myslím, že osud toho všeho jen na čtyřech lidech záleží. Ty utkat se s Anakinem musíš a já a císař vás provázet svojí silou budeme. Vy se, senátorko, se svým mužem utkáte z očí do očí a my s císařem na milióny kilometrů. Těžko je rozhodnout, kdo na tom z nás hůř bude.“

„Třeba k boji nedojde. Třeba Anakina přesvědčím.“

„Snad. Nic bych si nepřál víc. Nyní třeba je ještě druhou otázku rozhodnout. Císař určil, kdy má boj započít, a my nyní, kde konat se bude, musíme stanovit.“

„Jestli mohu navrhnout, tak na Mustafaru. Tam Anakin prvně splnil rozkaz císaře a věrolomně zabil místokrále.“

„Moudré rozhodnutí jste učinila, senátorko. My císaři ho nyní sdělíme.“

„Ne, mistře. Já sama ho Anakinovi sdělím.“

Yoda jen přikývl.

 * * *

„Máte zde jednu spěšnou holografickou depeši, lorde Vadere,“ oznámil úslužně spojovací panel Anakinovi, sotva vstoupil do svého pokoje.

„Spustit,“ automaticky odpověděl, ale v jeho hlase nebyl ani zájem, ani zvědavost.

„Hlásí se kódovací meziplanetární spojovací satelit Telefix 06014. Identifikujte se.“

Anakin se už s viditelnějším zájmem otočil ke snímači. „Zde lord Darth Vader.“

„Identifikace odmítnuta.“

„Zde Anakin Skywalker.“

„Identifikace přijata. Čekejte!“

Po krátké odmlce se uprostřed místnosti zobrazil hologram Padmé.

„Padmé, lásko. Jak se máš?“

„Pamatuji i lepší časy, Anakine.“

„Co naše děti?“

„Jsou na bezpečném místě. Yoda s Obi-Wanem je ukryli před císařem.“

„A taky přede mnou.“

„Jsi jeho žák, teď i generál.“

„Císař mi důvěřuje. To Rada Jedi mě odvrhla.“

„To tě ani nezajímá, proč tě volám, Anakine?“

„Jistě, lásko, promiň.“

„Ráda bych si konečně ujasnila náš vztah. Ať tak či tak. Chci se s tebou osobně setkat.“

„Jistě. Kde?“

„Jsem na planetě Mustafar.“

„Proč zrovna tam?“

„Tady se udála tvá první velká prohra s temnou stranou síly.“

„Prohra? Ne! Bylo to vítězství. Velké vítězství. Separatisti byli poraženi.“

„Anakine, to nebyl boj, to byla jatka. Ty nebojuješ za mír, ty sprostě vraždíš!“

„Takhle se mnou nemluv!“

Padmé se odmlčela. Chvilku bylo ticho. „Any, čekám tu na tebe. Přileť. Třeba pro nás není ještě pozdě.“

Na to slova hologram zmizel.

Anakin ihned volal císaře.

„Vaše Veličenstvo. Volala mi Padmé a vyžádala si se mnou schůzku.“

„Kde, můj žáku?“

„Na planetě Mustafar.“

„Tak, tak. Zařídím, aby v širokém okruhu od planety nebyl žádný náš bojový křižník. Žádný náš voják se k ní nesmí ani přiblížit.“

„Mohu odletět, Veličenstvo?“

„Musíš, můj žáku! Tvé blaho je pro Impérium přednější než cokoliv jiného. Je třeba, abys svou paní přesvědčil o své pravdě sám. Síla tě provázej, můj žáku.“

„Děkuji, mistře. Jistě ji přesvědčím.“

Císař se ustaraně posadil do křesla. „Tak snadné to nebude, můj žáku,“ pomyslil si v duchu. „Čeká tě tvůj nejtěžší boj. Budu při tobě stát. Bude při tobě všechna temná síla vesmíru. Jen aby to stačilo.“

 * * *

Anakin přistál na planetě Mustafar. Padmé ho čeká přímo na přistávací rampě.

„Padmé, jsem rád, že tě po tak dlouhé době opět vidím. Jsi pořad stále moc krásná.“

Padmé ho zastaví pohybem ruky. „Anakine, jak si jen mohl!“

„Podle legendy jsem vyvolený. Rada to věděla, ale k ničemu mě nepustila. Já přece chci jen dobro, chci mír.“

„Mír si nevynutíš světelným mečem.“

„Ale ani ho nevysedíš v senátu.“

„Tak ses rozhodl všechny s jiným názorem prostě zabít,“ odsekla a ukázala rukou k chrámu. „Tady jsi to začal. Před pěti lety. Vzpomínáš?“

„Myslíš místokrále? Od kdy ho právě ty bráníš? Vždyť to byl on, kdo napadl tvoji planetu, tebe zajal, tvůj lid zotročil.“

„A vzpomínáš, Anakine, co jsem udělala, co by udělal každý demokrat? Když jsme ho přemohli, tak jsem situaci urovnala podpisem mírové smlouvy.“

„Na oplátku nás místokrál na Geonosisu předhodil do popravčí arény k sežrání divé zvěři, jen tak, aby pobavil místní. Nebýt klonů, jsme oba dávno mrtví.“

„Přesto mi to nedává právo poroučet všem galaxiím.“

„Nechci jim vládnout. Chci jen udržet mír,“ odsekl Anakin.

„Jen slova. Mír udržovali Jediové. Zradils je a oni za to zaplatili tu nejvyšší daň. Teď zrazuješ mě.“

„Tebe?“

„Znáš mě, Any. Znáš moje názory. Imponoval jsi mi, protože jsi pro to dokázal bojovat. Teď jsi klesl na úroveň místokrále. Budeš zabíjet a zabíjet ze strachu, že někdo chce zabít tebe.“

„Nebojím se smrti.“

„Ale komu tím sloužíš?“

„Nikomu. Chci jen pořádek, klid mezi galaxiemi.“

„Ne. Jde tu o moc. O moc nad všemi.“

Anakin jen mávl rukou. „Nestojím o moc.“

„Ale kancléř ano, Anakine. Teď už je z něho císař. Už ne předseda demokratického senátu, ale císař. Už se nikoho nebude na nic ptát. A ty pro něho budeš dělat všechnu špinavou práci. Budeš obyčejný sluha, poskok. A já o poskoka nestojím. Milovala jsem snílka Anakina, nestojím o zabijáka lorda Darth Vadera.“

Ta slova Anakina rozčílila. „Jsi moje žena a budeš poslouchat to, co řeknu já! Jinak...“

„Byla jsem královna, byla jsem senátorka, byla jsem milující žena, ale nikdy nebudu otrok!“

„Už dost! Já rozhodnu, co budeš. Mé vůli se podvolíš, nebo se ti zle povede!“

Na ta slova Anakin natáhl ruku a silou své vůle kus od Padmé rozmáčkl orientační světlo na přistávací ploše. Pak druhé a třetí.

„Yoda měl pravdu, Anakine. Temná strana síly ti zatemnila mysl.“

„Nic nechápeš!“ vykřikl. „Copak se už nemilujeme?“

Padmé sklopila hlavu. „Mezi námi je, Anakine, pořád silné pouto. Jenže už to není láska.“

„Není?“

„Láska a nenávist, Anakine, mají hodně společného. Oba jsou to silné, ale zničující lidské city.“

„Nenávist? Tak to ke mně cítíš?“

„Ne k tobě, ale v tobě.“

Anakin se rozzuřil. „To jsou jen řeči, jako v senátu. Nejsi královna, nejsi senátorka. Jsi moje žena a já rozhodnu, co je pro nás dobré. A ty se podvolíš, ať v dobrém či zlém.“

Anakin natáhl ruku směrem ke krku Padmé ve snaze ji ovládnout. V ten moment Padmé zpoza zad vytasila světelný meč, rozsvítila ho a oběma rukama odrazila útok jeho síly.

Anakina to zaskočilo. Vytřeštil oči a bezmocně svěsil ruku. „Ten meč znám. Takový měl Yoda.“

„On věděl, že boj je nevyhnutelný,“ šeptla Padmé. „I císař to ví. Všechno zlo a dobro se teď koncentrovalo do nás dvou. Naše láska byla od samého začátku prokletá, ale nevyhnutelná. Jen síla vesmíru ví, proč jsme tehdy přistáli na vaší planetě. Naše setkání byl osud.“

I Anakin rozsvítil svůj meč. „Věřím své pravdě. Nikdy neustoupím!“

„Tak to jsme dva.“

Už nebylo síly ve vesmíru, která by tomuto boji mohla zabránit.

Anakin byl zpočátku sebejistý, až lehkovážný, ale velice brzy poznal, že v Padmé má rovnocenného soupeře. Padmé neměla jeho zkušenosti ani sílu v pažích, ale byla obratná a nečekaně mrštná. Boj pozvolna nabýval na intenzitě. Ozvěna mečů se mnohonásobně vracela od okolních skal. V jednom okamžiku, při rychlé otočce, Padmé lehce zranila Anakina na levé ruce. Ten bolestí sykl, upustil meč a sesunul se na zem na všechny čtyři. Padmé nevěřícně poodstoupila. Jeho reakce se jí zdála až nepřirozená. Anakin těžce dýchal, jeho obličej se změnil v jeden vzteklý škleb. Padmé neranila jen jeho ruku, ale i jeho ješitnost, ale síla se mu vracela rychle a s ní přicházela i zloba. Nesmírná zloba přikrmována temnou silou. Tisíce mil odsud na Coruscantu seděl císař ve svém křesle a všechnu svou sílu soustřeďoval ke svému žákovi. A tato síla svůj cíl skutečně našla. Anakin vstal, bolest už necítil, přitáhl si meč a boj opět vzplanul novou silou.

Tentokrát Anakin do boje vložil od prvého okamžiku všechnu svoji fyzickou sílu. Ztratil jakýkoliv respekt, nebral ohled ani na svou lásku ani na to, že bojuje se ženou. Vše podřídil vítězství. Nenávist ho plně pohltila. Nakonec se mu podařilo ji silou srazit ze svahu. Padmé se nekontrolovaně skutálela několik metrů a bolestivě se uhodila o velký kámen. Ale ani ona nebyla zcela sama, bez pomoci. Na Dagobahu plně soustředěn ve svých myšlenkách seděl na pařezu mistr Yoda a sbíral všechnu sílu, kterou mohl postrádat, aby Padmé pomohl. Ani jeho snaha se neminula účinkem. Padmé vstala dřív, než se k ní Anakin dostal. Zvedla meč a byla připravena se mu opět postavit. Boj tak nabral galaktického rozměru. Svými meči bojovali Padmé s Anakinem, svojí silou spolu soupeřil Yoda s císařem.

Nelítostný boj Anakina a Padmé probíhal mezi lávovými poli, až se oba dostali na starou strojní lávku, která se klenula nad lávovou řekou. Sil ubývalo oběma, boj trval už dlouho. Čím dál víc bylo jasné, že rozhodne náhoda, osud.

A ten na sebe vzal podobu podklouznutí nohy po jednom ze silných úderů Anakina. Padmé zavrávorala, ztratila rovnováhu a celou vahou padla na zrezivělé zábradlí, které povolilo. Padmé se ještě pokusila zachytit okraje, ale ruka se jí smekla. V poslední chvíli se stačila zachytit řetězu jeřábu a zůstala bezmocně viset nad tekoucí lávou. Její meč zůstal ležet na okraji lávky.

Anakin spustil jeřáb, který začal pomalu navíjet řetěz i s Padmé. Naklonil se přes zábradlí a sledoval, jak se Padmé pomalu blíží. „Vzdej to, Padmé. Všechno, co činím, dělám jen pro naši budoucnost. My budeme vládnout. Budeš zase královna. Den ode dne jsem silnější. Brzy budu silnější než císař. On to ví. Zůstaň po mém boku a galaxie se nám pokloní.“

Padmé zbývalo jen minimum sil. Vše, v co věřila, co milovala, v co doufala, o čem snila, za co bojovala, najednou jako by se ztrácelo v mlze. Už necítila ani pomoc mistra Yody. Jen bezvládně visela na řetězu, který ji pomalu, s obrovským skřípotem, táhl nahoru.

„Padmé, já tě prosím, přidej se k mé síle.“

Padmé zvedla ruku a z posledních sil si přitáhla z lávky svůj světelný meč a rozsvítila ho. Jeho jasně zelená barva neuvěřitelně kontrastovala s mořem rudé lávy všude okolo. Ještě jednou pohlédla na Anakina, ale v jejích očích už nebylo zhola nic. „Proklínám tě, Anakine! Proklínám vás, lorde Vadere!“

Pak prudce švihla mečem nad hlavou a přeťala řetěz. Její bezvládné tělo se zřítilo do proudu žhavé lávy.

„Nééééé!“ zoufale vykřikl Anakin a skoro rozumu zbavený se naklonil z lávky, ve snaze alespoň ještě jednou Padmé zahlédnout. V tom okamžiku byl zasažen gejzírem hořící lávy, který vytryskl z řečiště po dopadu Padméina těla, a zhroutil se na zem. Bolest ho ovládla. Navždy.

Císař pocítil velké oslabení síly, ale i přesto jasně věděl, že jeho žák nezemřel, že ještě žije. Těžce vstal z křesla. Vítězství bylo těžší, než čekal. Co víc, skrývalo v sobě kletbu osudu, jejíž naplnění nikdo neunikne. Snad poprvé v životě si oběma rukama na okamžik zakryl tvář. Nemohl se ubránit.

I Yoda pocítil obrovské oslabení své síly a pochopil, že temná strana síly na dlouhou dobu zvítězila. Anakin se už převtělil v lorda Vadera a on nemá dost sil to změnit. Smrtí Padmé na dlouhou dobu zemřela i naděje. Je třeba čekat na příchod nového vyvoleného, pokud takový vůbec v galaxii je. Ve svém posledním rozhodnutí z titulu mistra rytířů řádu Jedi svěřil Leinu výchovu senátorovi Organovi a Obi-Wana pověřil, aby i nadále držel ochrannou ruku nad Lukem Skywalkerem. Sám pak zůstal na planetě Dagobah v dobrovolném exilu.

 * * *

Anakin byl na Coruscantu dlouze operován, a aby přežil, musel být vybaven brněním s dýchacím přístrojem. Napůl člověk, napůl stroj. Vysoká cena.

Hned, jak jeho zdravotní stav dovolil, se setkal s císařem Darth Sidiousem.

„Něco ve mně zemřelo, můj pane.“

Císař pokýval hlavou. „Cesta k vítězství je občas trpká.“

„Já ale žádnou cestu nevidím, mistře.“

„Vždycky je nějaká cesta. Nakonec ji najdeš, protože znáš svůj cíl. Pohlédni na nebe, to vše je nyní tvé. Vládni tomu moudře.“

Anakin neodpověděl.

„Trápí tě osud tvých dětí?“

„Ano, můj pane. Armáda klonů obrátila Naboo naruby, ale nenašly je. Yoda je ukryl. Nikdo neví, kde jsou, a má síla je necítí.“

„Pomohu ti je najít, můj žáku.“

„Budu vám nekonečně vděčný, můj pane. Nikdy vám nepřestanu sloužit.“

„Díky, lorde Vadere.“

Na ta slova Anakin s úklonou odešel.

Císař ještě chvíli, zdánlivě bezmyšlenkovitě, pozoroval dveře, jimiž Vader odešel. Klid přerušil až dotaz kapitána klonů.

„Vaše Výsosti, máme opět začít hledat Vaderovy děti?“

Císař chvilku mlčel. Na jeho tváři se nepohnul ani sval. „To má čas, kapitáne. Zatím to nechte, jak to je.“

„Tomu nerozumím, pane?“

Císař se zahleděl oknem do vesmíru. „V lordu Darth Vaderovi jsem získal nového žáka, nadaného, vyvoleného. Nikdo ale neví, jakou mocí budou vládnout jeho děti. Dost možná, že právě ony ho jednou nahradí, protože jejich síla bude větší a mocnější. Teprve čas nám ukáže správnou cestu. Bude lepší, když tomu necháme volný průběh a nebudeme do toho nyní zasahovat.“

 * * *


Závěr

Takto k nám hovořil záznam rekonstrukce zápisu imperiálního kronikáře, který zapsal vše tak, jak to viděl. V některých detailech se shoduje s oficiální verzí prezentovanou filmem, ale v základu se rozchází. Předně záznam ukazuje, že role královny a pozdější senátorky Padmé Amidaly byla klíčová v boji proti temné straně síly, a také dostatečně vysvětluje přerod Anakina Skywalkera v lorda Darth Vadera. Nejvýznamnější je ovšem posun v čase, který také poskytuje důkaz toho, že záznam s největší pravděpodobností zachycuje děj tak, jak se skutečně udál.

Důkaz

Z výše uvedeného vyplývá, že senátorka Amidala nezemřela při porodu dětí, ale o pět let později. Syn Luke Skywalker byl od ní odloučen již brzo po narození a byl skryt Obi-Wanem na Tatooinu, zatímco dcera Leia byla s matkou až do její smrti a teprve pak byla svěřena do výchovy senátora Organy. Důkazem toho je scéna z šestého dílu filmu Hvězdné války – „Návrat Jediho“, kdy Luke na planetě Endoru sděluje Leie, že jsou sourozenci a že jejich otcem je lord Darth Vader. Bylo to těsně před tím, než se rozdělí. Zatímco Luke se šel utkat s císařem, Leia, spolu s Hanem Solem, šla zaútočit na imperiální generátor zásobující energií ochranný štít rozestavěné druhé Hvězdy smrti. V této scéně se Luke ptá Leie na její vzpomínky na matku a ona odpovídá, že si ji pamatuje jen velmi málo, jen náznaky. Z toho vyplývá, že s ní musela jako malá po nějakou dobu žít. Není snad třeba připomínat, že díl filmu Hvězdné války číslo šest byl natočen dřív než díl tři, který zastřel úlohu senátorky Padmé Amidaly. Otázka je proč? Odpověď je možná ve hvězdách. Jen doufejme, že ji nechrání temná strana síly.

Recenze k filmu Star Wars III. - Pomsta Sithů


© Jan Váchal

Zpět